De Aziatische fruitvlieg Drosophila suzukii is de voorbije jaren zowel in Europa als de VS uitgegroeid tot het belangrijkste plaaginsect voor zowel steenfruit (kersen) als aardbeien en houtig kleinfruit (frambozen, bramen en andere bessen). Om dit probleem het hoofd te bieden loopt er sinds 2014 het VLAIO Landbouw-traject: “Kennisgebaseerde praktijkoplossingen ter bescherming van de Vlaamse fruitteelt tegen D. suzukii” (VLAIO/LATR-135079). Hierin werd reeds belangrijke kennis over dit invasieve plaaginsect verworven, en werden er diverse praktische beheersmaatregelen onderzocht en uitgetest. De meest beloftevolle beheersmaatregelen werden bekomen in het ‘Attract & Kill’ luik, met onder meer de ontdekking van het bestrijdingspotentieel van zogenaamde “dead-end host”. Dit project werkt hier op verder, met als algemene doel om dit (ecologische) ‘Attract & Kill’ (A&K) bestrijdingspotentieel verder te exploiteren en de praktijktoepassing ervan op punt te stellen. Hierbij zullen we trachten de lokstoffen van “dead-end host” planten te identificeren en het ‘afdodingsmechanisme’ in de vruchten te ontrafelen. Daarnaast zullen we ook inplantings-strategieën van “dead-end host” planten in fruitpercelen in proef leggen.

Exploitatie van ecologische "Attract & Kill" in de strijd tegen Drosophila suzukii

VLAIO LA-traject: HBC.2017.0820

Duur: 1/1/2019-31/12/2020

Contact: Two-zoölogie: Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be) en Vincent Van Kerckvoorde (vincent.vankerckvoorde@pcfruit.be)

Financiering: VLAIO en sectorfinanciering

Partners: KULeuven, Faculteit Wetenschappen, Dept. Biologie, Afd. dierenecologie en –systematiek (Prof. Tom Wenseleers)

Exploitatie van ecologische "Attract & Kill" in de strijd tegen Drosophila suzukii