Op 1 maart 2021 ging het project ‘Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor de landbouw in Limburg’ van start. Dit project werd binnen het Droogte Innovatie Fonds (DIF) goedgekeurd. Dit fonds werd in 2020 door de Provincie Limburg opgericht om de Limburgse land- en tuinbouwsector weerbaarder te maken tegen droogte.

In dit project wordt het potentieel van verschillende lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag in Limburg geëvalueerd, en dit via een protocol aan de hand waarvan alle relevante aspecten van een bepaalde maatregel worden geëvalueerd. Op die manier wordt op gedetailleerde wijze de praktische en financiële haalbaarheid van deze maatregelen onderzocht. Onder meer wateropvang op bedrijfs/perceelsniveau, inzetten van gezuiverd water van rioolwaterzuiveringsinstallaties en industrie, peilgestuurde drainage,… komen aan bod. Op dit moment blijft deze haalbaarheid en rendabiliteit voor de fruitteler/landbouwer immers vaak nog onduidelijk. De evaluatie hiervan is echter cruciaal vooraleer een maatregel te implementeren. Hiervoor zal in eerste instantie maximaal gebruik gemaakt worden van de informatie die reeds beschikbaar is en in het kader van andere projecten werd opgedaan, al zal het ook nodig zijn om een aantal analyses uit te voeren om een beter zicht te krijgen op bijvoorbeeld de waterkwaliteit.

De output van het project is er op gericht dat individuele land- en tuinbouwers snel en duidelijk zicht kunnen hebben op welke maatregelen op hun bedrijf zeker wel of zeker niet van toepassing kunnen zijn. Het project zal dan ook resulteren in een gebruiksklaar “instrument” voor land- en tuinbouwers.

 

Projectpartners: pcfruit vzw, PIBO-campus vzw, Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw, Watering van Sint-Truiden

Looptijd project: 1/03/2021 – 31/05/2022

Contact: , , ,  

Evaluatie van het potentieel van lokale maatregelen voor watercaptatie en -opslag voor de landbouw in Limburg (DIF - Droogte Innovatie Fonds)