Het EMRWINE-project wordt gifancierd door het Interreg-programma van de Euregio Maas-Rijn, gesteund door het EFRO-fond van de Europese Unie. U kan hier klikken om de website van het Interreg-project te bekijken. Ook verwijzen we u graag naar de projectpagina van het EMRWINE-project.

Gezien de klimaatcrisis in combinatie met de herhaalde gezondheidscrisis van de afgelopen dertig jaar is de agro-ecologische transitie van de landbouw een dringende noodzaak geworden, zowel voor het milieu als voor de samenleving in het algemeen en voor de boeren zelf. De strijd tegen de klimaatverandering, het behoud van het leven op het land en in het water, de bevordering van schone energie, verantwoorde consumptie en productie... zijn doelstellingen van duurzame ontwikkeling die door de Verenigde Naties (VN) zijn vastgesteld, in 2015 zijn goedgekeurd en die leiden tot een verandering van de productiemethoden.

Het EMRWINE-project maakt deel uit van deze transformatielogica en draagt ook bij tot de verwezenlijking van de drie prioriteiten van het programma door slimme groei mogelijk te maken door innovatie in de landbouwpraktijken, duurzame groei door de toepassing van lokale en biologische wijnbouw (wijziging van de productiemethoden om geen pesticiden meer te gebruiken) en inclusieve groei door de bevordering van agrarische beroepen onder jongeren dankzij nieuwe onderwijsmethoden. Deze pedagogieën zullen aantonen dat de sector banen biedt met een toekomst en gericht op een maatschappelijk engagement.

De wijnstok is een marker die bijzonder gevoelig is voor deze veranderingen. Alle producerende regio's in de wereld maken zich zorgen over deze kwesties en zullen de komende decennia de gevolgen ervan ondervinden. Bijgevolg moeten de praktijken van de wijnbouwers zich aanpassen. Het landbouwonderwijs, dat als primaire taak heeft om toekomstige vakmensen op te leiden, moet leren om anders te produceren en zijn educatieve inhoud aan te passen om toekomstige generaties op te leiden. De ecologische transitie creëert nieuwe beroepen, maar draagt vooral bij aan de evolutie van bestaande beroepen, dankzij de verspreiding van ecotechnologieën, ecoproducten en het verschijnen van nieuwe manieren om te produceren, te bouwen, te werken en het bedrijf te beheren in zijn omgeving. De belangrijkste doelstelling van het project is het creëren van een Euregionaal netwerk MRE tussen de productie- en opleidingssectoren in de wijnbouw om zo tot een lokale sector met ecologische en duurzame productie- en consumptiemiddelen te komen.

De EMR heeft een lange geschiedenis in verband met wijn en als zodanig maakt het deel uit van een verantwoorde evolutie van de productie ervan. Om dit doel te bereiken, zal het nodig zijn om de verschillende belanghebbenden in de sector met elkaar in contact te brengen om een nieuw pedagogisch programma voor wijn- en landbouwopleidingen in de projectpartnerregio's te definiëren, om de uitwisseling van goede praktijken tussen leerlingen, opleiders en professionals te vergemakkelijken en om geïntegreerde opleidingstrajecten te genereren in de EMR, waar leerlingen de bestaande praktijken in de verschillende regio's van ons grondgebied zullen verkennen.

Daarom zal EMRWINE zorgen voor:

1. leerlingen met vaardigheden op de 3 centrale thema's van de agro-ecologie:

- Anders produceren door onze productiesystemen te heroverwegen;

- De middelen behouden waarop de wijnproduktie is gebaseerd;

- Inspelen op de legitieme vraag van de maatschappij om de wijnbouw in te zetten in de richting van nieuwe mogelijke groeimodellen.

 

2. Trainers van hulpmiddelen om anders te leren produceren.

Het project moet het mogelijk maken de middelen en expertise van de Euregio Maas-Rijn te bundelen om de evolutie van de verschillende regio's van Europa te analyseren in functie van de klimaatveranderingen die ze hebben ondergaan (zowel positief als negatief). Die analyse zal bijdragen aan de ontwikkeling van een sterk Euregionaal beleid voor de consolidatie en groei van een zich ontwikkelende wijnsector in onze regio's.

Daarom zal het bevorderen van de ontmoeting tussen leerlingen, opleiders en professionals in de Euregio Maas-Rijn helpen om de impact van die green deal te versterken vanwege de territoriale nabijheid, de gemeenschappelijke problemen met betrekking tot vergroening en soortgelijke klimaatveranderingen.

 

Het EMRWINE project zal:

- Uitvoeren van uitwisselingsdagen tussen leerlingen en leerkrachten in de partnerregio's

- Organiseren van bewustmakingsworkshops voor professionals in de sector en meer nog voor alle burgers

- Uitvoeren van stages in de EMR-wijngaarden (grensoverschrijdende mobiliteit)

- Uitvoeren van 4 gezamenlijke opleidingsprogramma's voor technici / onderwijsteams/studenten / professionals

- Opzetten van een communicatie- en marketingstrategie, met ambassadeurs van een agro-ecologisch label voor wijn in de Euregio Maas-Rijn

- Het opzetten van een ecologische e-trainingscel voor wijn in de EMR (e-EMRWINE).

 

EMRWINE zal ook samenwerken met de Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Mosel, opleidingscentrum voor wijnbouw, tuinbouw en oenologie in Rijnland-Palts (Duitsland).

 

De verschillende partners die meewerken aan dit project:
 

 

EMRWINE - Vergroening van de landbouwopleiding rond een praktijkgeval: wijnbouw
EMRWINE - Vergroening van de landbouwopleiding rond een praktijkgeval: wijnbouw