De Europese kaderrichtlijn water stelt dat het oppervlaktewater van een goede kwaliteit moet zijn. Maar de VMM detecteert nog frequent gewasbeschermingsmiddelen in de waterlopen in normoverschrijdende concentraties. Uit onderzoek weten we dat puntvervuilingen nog steeds een belangrijke oorzaak hiervan zijn.  

Dankzij vroegere sensibilisatiecampagnes zien we dat de bewustwording rond deze problematiek in verschillende sectoren reeds sterk gestegen is. Heel wat landbouwers nemen al maatregelen om puntvervuiling te beperken. Maar er bleven nog enkele sectoren onderbelicht. Vooral in overdekte teelten is er nog werk om de problematiek in kaart te brengen, te sensibiliseren rond deze problematiek en sectorspecifieke oplossingen voor te stellen. En dit is dan ook een belangrijke doelstelling van dit project.  

Daarnaast aarzelen sommige landbouwers nog steeds om maatregelen te nemen. Ze denken dat maatregelen om puntvervuiling te vermijden veel extra werk, tijd en kosten met zich zullen meebrengen. Aan de hand van inspirerende voorbeelden van preventieve maatregelen van collega landbouwers, willen we alle landbouwers over de streep te trekken om effectief maatregelen te nemen. Daarnaast willen we ook een proces- en marktanalyse gebruiken om de voordelen van preventieve maatregelen en technieken in kaart te brengen. Zo willen we steeds meer landbouwers over de streep trekken om ermee aan de slag te gaan.  

Een andere belangrijke doelstelling van het project is de kennis en resultaten zo ruim mogelijk en sectorspecifiek te gaan communiceren. We willen dat iedere sector zich aangesproken voelt en zich kan vinden in de voorgestelde oplossingen. Hiervoor gaan we eerst werk maken van vernieuwend en gericht demonstratie- en communicatiemateriaal en daarna een uitgebreide communicatiecampagne voeren. Door het materiaal te promoten en beschikbaar te stellen aan andere stakeholders in de sector, vormingscentra en landbouwonderwijs willen we bereik verruimen.