Het vergt geen betoog dat verstandig omspringen met irrigatie actueler is dan ooit. Meer en meer zullen periodes met extreme neerslag en droogte elkaar afwisselen. In droge periodes zullen landbouwers er alle belang bij hebben om irrigatiewater zo efficiënt mogelijk aan te wenden. Eén van de mogelijkheden om op de meest efficiënte wijze te irrigeren is door middel van druppelirrigatie.

Met name meerjarige teelten (peer, appel asperges, blauwe bes …) en teelten die nood hebben aan veel water (aardbei, selder, venkel, courgette, prei…) hebben baat bij druppelirrigatie. Hoewel bij fruitteelt het gebruik van druppelslangen beter gekend is ten opzichte van de groenteteelt (waar het omzeggens amper toegepast wordt) zijn beide sectoren gebaat met goede voorlichtingen en demonstraties bij de inzet van druppelirrigatie. Anno 2018 is de sector helemaal klaar voor geavanceerde druppelirrigatie.

De doelstellingen van dit project zijn vervat in 5 thema’s: Een eerste thema richt zich op het scala aan commerciële druppelslangen die bestaan. Een tweede thema gaat over de plaatsing van druppelslangen. Een derde thema spitst zich toe op producten die het bodemvocht beter kunnen verdelen in de grond, de zogenaamde wetting agents of surfactantia. Het monitoren en sturen van druppelirrigatie is een vierde thema. Hier wordt dieper ingegaan op welke mogelijkheden een teler heeft om de watergift te sturen. Een laatste en vijfde thema spits zich toe op lokale wateropslag gecombineerd met druppelirrigatie. Op grotere percelen gaat men vaak water oppompen en hiermee irrigeren. Maar op kleinere percelen is dit te duur en wordt er dan vaak met een aalton water gegeven waarvan echter veel water verloren gaat.

Demonstratie van druppelirrigatie in groenten en fruit

Contactpersonen: M. Boonen en J. Vercammen

Tel: 011/69.71.54 en 011/69.70.81

E-mail: miet.boonen@pcfruit.be en jef.vercammen@pcfruit.be

Duur: 01/02/18 – 29/02/20

Partners: Proefstation voor de Groententeelt vzw (coördinator), pcfruit (Proeftuin aardbeien en houtig kleinfruit en Proeftuin pit- en steenfruit).

Financiering: Vlaamse Overheid (Demoproject)

Demonstratie van druppelirrigatie in groenten en fruit