De EVA-app werd door het Proefcentrum Fruitteelt ontwikkeld en in 2016 gelanceerd in de fruitteelt. Het is een applicatie met verschillende modules die de fruitteler helpt bij zijn bedrijfsvoering en administratie. Tegelijk is het een platform waarmee de basis is gelegd voor verdere uitbreidingen en ontwikkelingen. Zo wordt EVA voorbereid voor een koppeling met sensoren via het Internet of Things. In een volgende fase zullen ook andere interfaces voor precisielandbouw via EVA toegankelijk gemaakt worden.

In principe is het gebruik van EVA niet beperkt tot de fruitteelt. Aangezien de fruitteelt naast verticale teelten ook een horizontale teelt, de aardbeien, omvat, kunnen de gewasbescherming en de bemesting van bijna alle andere gewassen op dezelfde manier geregistreerd worden.

Momenteel lopen twee Leader-projecten in Limburg waarbij EVA in een aantal akkerbouwbedrijven of groentenbedrijven wordt gebruikt. Voor deze groep van landbouwers is de registratie van bemesting een belangrijke meerwaarde. Na de eerste praktijktesten blijkt dat er nood is om ook de andere modules in EVA open te stellen. Uit deze ervaring ontstond de idee om EVA verder uit te rollen naar andere gebieden en sectoren. De ondersteuning van deze landbouwers zal gebeuren via de praktijkcentra, die geografisch verspreid zijn over Vlaanderen, en verschillende sectoren als doelgroep hebben. Ze vormen een consortium dat expertise en praktijkkennis verenigt en waarin elk van hen een groot bereik heeft in zijn sector en/of regio. Landbouwers die een verscheidenheid aan gewassen telen, kunnen met hetzelfde programma werken voor de verschillende teelten. Zij worden bijgestaan door het praktijkcentrum waar zij de reguliere contacten mee hebben.

Hierdoor ontstaat een interessant cross-sectoraal IT-platform met een maximaal bereik, waarbij de ondersteuning gebeurt door de erg gespecialiseerde en dicht bij de landbouwer staande praktijkcentra.

 

Duurtijd en partners

Dit project loopt van 15 maart 2019 tot 14 maart 2021 en wordt uitgevoerd door het Proefcentrum Fruitteelt, Inagro, het Proefcentrum voor Sierteelt, het Proefstation voor de Groenteteelt, het Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt, het Proefcentrum Hoogstraten, het Proefcentrum voor de Groenteteelt en de Nationale Proeftuin voor Witloof.

 

Contact

Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector