De Vlaamse overheid streefde ernaar om tegen 2018 de oppervlaktewaterkwaliteit zodanig te verbeteren dat in maximaal 5% van de MAP-meetpunten een overschrijding van de norm van 50 mg nitraat per liter optrad. In 2018 en 2019 bedroeg het percentage rode MAP-meetpunten in Vlaanderen echter respectievelijk 28% en 38%. Bij de opstart van het CVBB in het winterjaar 2010-2011 kleurden in Limburg 37 van de 126 MAP-meetpunten rood (29.6%); in 2019 bedroeg dit percentage 23%.

Het CVBB heeft als voornaamste taak waterkwaliteitsgroepen rond deze probleempunten op te richten om zo samen met de betrokken land- en tuinbouwers de problemen op te sporen en aan te pakken.  Er wordt gewerkt met een individuele (gesubsidieerde staalnames en advisering) en een groepsvoorlichting (lokale waterkwaliteits-groepen). 

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting Limburg (CVBB)

Duur: 01/11/2011-31/12/2020

Contact: TWO-Milieu & Techniek: Victoria Nelissen (victoria.nelissen@pcfruit.be)

Financiering: Vlaamse Overheid via het CVBB

Partners: Alle praktijkcentra (Vlaanderen), provincie Limburg en de beroepsorganisaties

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting Limburg (CVBB)