Circulaire teelt & chemie

Circulaire Teelt en Chemie

Samenvatting van het project

De agrarische sector is op zoek naar nieuwe manieren om inkomsten te genereren en waardeketens te verbeteren die bijdragen aan een circulaire economie, duurzame productie en consumptie, en gezonde voeding. In dit programma proberen we dit te realiseren door ons te richten op missie gedreven innovaties. Tegelijkertijd produceert de petrochemische industrie hoogontwikkelde materialen die onder maatschappelijke en ecologische druk staan.

Terwijl we allemaal onze huidige levensstandaard willen handhaven, wordt onze samenleving geconfronteerd met de grenzen van wat ons ecosysteem (inclusief klimaatproblemen) aankan in termen van petrochemische productie van essentiële kleine moleculaire bouwstenen die nodig zijn voor fijne chemicaliën, geneesmiddelen of hoogwaardige materialen.

Circulaire Teelt en Chemie pakt deze uitdagingen aan en probeert het enorme potentieel van biologische en agrarische materialen te benutten. Ons programma onderzoekt alternatieve en duurzame teelttechnieken en combineert deze met moderne bioraffinagetechnologie en geavanceerde synthese- en productiemethoden. In plaats van de veelgebruikte bulkmaterialen uit agrarische plantenbiomassa, zoals (hemi-)cellulose of lignine, kiezen we voor de kleine biomoleculen die planten ook produceren. De uitdaging is om voor bestaande gewassen een economische opwaardering te bereiken gedurende het hele groeiseizoen, gericht op een geoptimaliseerde productie van kleine functionele biomoleculen. In dit programma oogsten we hoogwaardige moleculaire bouwstenen uit de reststromen van lokale gewassen die al in Limburg aan weerszijden van de Nederlands-Belgische grens worden geteeld. Het gaat onder meer om brandnetel, druif, blauwe bes en asperge.

Na bio-extractie en verdere synthetische opwaardering zullen deze bouwstenen worden gebruikt voor "slimme materialen van de toekomst" of als nutraceuticals (medicinaal functionele voeding).

Het project richt zich op:

  • optimale kweek- en teeltomstandigheden voor de oogst van hoogwaardige kleine biomoleculen uit "Limburgse" gewassen;
  • groene extractie/bioraffinagetechnologie en duurzame geavanceerde conversiemethoden (synthese en productie) die nodig zijn voor de "slimme materialen van de toekomst";
  • sustainable cyclische waardeketens voor functionele biogebaseerde chemicaliën/materialen/ nutraceutica.

 

Bijkomende info over circulaire teelt en economie vind je via www.grensregio.eu/projecten/circulaire-teelt-en-chemie

Duur project

1/02/2023 t.e.m. 31/01/2026

Projectverantwoordelijke

Universiteit Maastricht

www.maastrichtuniversity.nl/

Partners

  • Centexbel
  • Compas Agro
  • Proefcentrum Fruitteelt vzw
  • Universiteit Hasselt

Financiering

Interreg Vl-Nl/EFRO (50%), co-financiering (50%) waaronder provincie Limburg België.

 

 

Circulaire teelt & chemie