Traditioneel wordt schaalvergroting of performantieverhoging van machines als antwoord gebruikt op de toenemende druk op land- en tuinbouwbedrijven naar verbeterde kostenefficiëntie. Voor kleinschalige bedrijven die zich focussen op bioteelt of specifieke niches (groente, fruit, kleinfruit, boomteelt) is dit geen passende oplossing. Dit project ontwikkelt conceptueel alternatieven gebaseerd op een kleine semi-autonoom elektrisch aangedreven voertuig of eenheid.

 

Het project plaatst een sterke focus op een optimale selectie, doorontwikkeling en flexibele integratie van één of meerdere beschikbare systeemplatformen tot autonome, efficiënte en krachtige tools die breed inzetbaar zijn in het landbouwbedrijf van morgen. Optimale flexibiliteit is hierbij een must, wil dit een werkbaar alternatief zijn voor de gangbare praktijk en mechanisatie. ​

Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)

Project: Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)

Contact: TWO-Milieu&Techniek Kris Ruysen (kris.ruysen@pcfruit.be)

Duur: 1/11/2019-30/10/2020

Financiering: Interreg Vlaanderen - Nederland

Partners: Inagro vzw, KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven, ILVO - Instituut voor Land- en Visserijonderzoek, Provincie Vlaams-Brabant, Delphy BV, Proefboerderij Rusthoeve, University College Roosevelt, Compas Agro, Vanhoucke Machine Engineering Bvba, Octinion bvba

Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology (CIMAT)