Momenteel zijn bespuitingen met chemische gewasbeschermingsmiddelen de meest gebruikte methode voor de bestrijding van plagen in de fruitteelt. Het project PROVERBIO heeft tot doel innovatieve biologische bestrijdingsstrategieën te ontwikkelen door natuurlijke vijanden (sluipwespen) in te zetten die zijn aangepast aan de condities van ons klimaat en die geen impact hebben op het milieu. Ons project richt zich op de meest problematische probleemplagen in de fruitteelt, die reeds vroeg in het seizoen bij lage temperatuur actief zijn: de roze appelluis, de perenbladvlo en bladluizen in aardbei. De introductie van sluipwespen in fruitplantages kampt met twee belangrijke problemen die op een innovatieve manier moeten worden aangepakt: klimaat en verspreiding. Het project is opgedeeld in vijf werkpakketten: 1) zoektocht naar lokale sluipwespsoorten die reeds vroeg in het seizoen actief zijn, 2) studie van resistente appel en perenvariëteiten, 3) het bepalen van de optimale (werkings)temperatuur van geïdentificeerde sluipwespen, 4) selectie naar sluipwespsoorten/-stammen met een verhoogde weerbaarheid tegen koude 5) het gebruik van bloemenranden om de persistentie van vrijgelaten sluipwespen in fruitpercelen te verbeteren.

Bescherming van boomgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten (PROVERBIO)

Interreg project France - Wallonie - Vlaanderen

Duur: 01/01/2019-31/12/2022

Contact: Two-zoölogie: Tim Beliën (tim.belien@pcfruit.be), Ammar Alhmedi (ammar.alhmedi@pcfruit.be)

Financiering: Interreg France – Wallonie - Vlaanderen

Projectverantwoordelijke: UCL ELIB (Université Louvain la neuve) (BE-W) (Prof. Thierry Hance)

Partners: EDYSAN (Université Picardie - Jules Vernes) (FR), INRA (BE-W), La chambre d'agriculture de la somme (FR), Gawi (BE-W), Centre fruitier Wallon (BE-W), Viridaxis SA (BE-W), Inagro vzw (BE-V)

Bescherming van boomgaarden via biologische bestrijding: een aangepaste selectie van nuttige insecten (PROVERBIO)