De doelstelling van dit project is door het gericht vergaren van kennis en uitwerken van praktisch haalbare beheersmaatregelen de impact van D. suzukii in onze Vlaamse fruitteelt zo minimaal mogelijk te houden. De suzuki-fruitvlieg vormt een ernstige bedreiging voor alle kleinfruitteelten (aardbei, bessen, frambozen, druiven, etc.) evenals steenfruit (kersen). In eerste instantie willen we gericht de noodzakelijke kennis vergaren over de eigenschappen van D. suzukii in onze regio en teeltsystemen (fenologie, populatiedynamiek, overwintering capaciteit/strategieën, voorkeur voor fruittype (soort en graad van rijpheid) en aantrekkingcapaciteiten van symbiotische microbiota op de schil van verkozen fruittypes). Uiteraard gaan we tevens na welke beheersingsacties we kunnen inzetten tijdens de teelt en hoe we die tot de meest efficiënte praktijkimplementatie kunnen brengen. Hierbij focussen we op een optimale uitwerking van de “mass trapping” en “attract and kill” technieken. Verder stellen we ook tot doel om een innovatieve oplossing (compostcontainer) uit te werken voor een praktische afvoer van fruitafval en afdoding van potentieel aanwezige D. suzukii larven/poppen.

In 2017 werden een aantal interessante vorderingen gemaakt in het onderzoek, met o.a. het optimaliseren van een daggradenmodel, de bepaling van de vatbare stadia van vruchten, het beoordelen van Netshield®, … De nadruk lag op het onderzoek naar “Attract and Kill” en “Mass-Trapping”. Voor “Attract and Kill” werd in het labo en veld, bakkersgist met bruine suiker geïdentificeerd als beste feeding enhancer. Voor het “Mass Trapping” gedeelte werd met succes een “proof of concept” uitgevoerd bij bramen. Ook de potentiële natuurlijke onderdrukking via de ‘dead end host plant’ Prunus padus werd verder uitgewerkt.

Bescherming tegen Drosophila suzukii
Bescherming tegen Drosophila suzukii