De complexiteit van de nieuwe mestwetgeving in MAP6 maakt het voor een landbouwer niet eenvoudig om, tijdens het plannen van zijn bemesting, het overzicht te bewaken over de invulling van de bemestingsnormen op perceels- en bedrijfsniveau. De VLM stelde vroeger een planningstool in Excel ter beschikking, de BASsistent, maar biedt deze intussen niet meer aan.

Om tegemoet te komen aan de nood van landbouwers om gebruik te kunnen maken van een gebruiksvriendelijk en overzichtelijk instrument tijdens het plannen van de bemesting, beogen we met dit project de afwerking en demonstratie van een online bemestingsplanning-tool. Dankzij deze tool kan een landbouwer op oordeelkundige, overzichtelijke en gebruiksvriendelijke wijze zijn bemesting plannen; een goede planning is immers essentieel om de waterkwaliteitsdoelen te halen. De tool geeft de landbouwer de mogelijkheid om zijn bemestingen beter te organiseren op basis van bemestingsnormen op perceels- en bedrijfsniveau en op basis van bemestingsadviezen. Op die manier kan hij ook voor de start van het bemestingsseizoen reeds controleren of zijn plan zal voldoen aan de geldende normen. De focus ligt op groenten en aardappelen, gezien de  nitraatgevoeligheid van deze teelten.

De bemestingsplanning-tool zal gekoppeld worden aan de EVA-app (Eindelijk Vereenvoudigde Administratie). Deze app bevat vandaag reeds een module om bemestingen te registreren en te controleren of deze voldoen aan de bemestingsnormen, en bevat dan ook alle basisinfo van de betreffende percelen, teelten, mesttypes,… . Landbouwers zijn echter vragende partij voor een bemestingsplanning-tool. Om hieraan tegemoet te komen, gebeurde in het kader van twee lopende Leader-projecten in 2019 reeds al het voorbereidende werk voor de omvorming van de bemestingsmodule in de huidige EVA-app tot een bemestingsplanning-tool voor de akkerbouwteelten. De tool zelf willen we nu in dit demoproject concreet implementeren en demonstreren, met focus op groenten en aardappelen. Hoewel de module geïntegreerd zal worden in de EVA-app, is het de bedoeling om deze planner ook op zichzelf staand, dus los van de andere EVA-modules, te laten werken.

 

Projectpartners: pcfruit vzw, PIBO-campus vzw, PCG vzw, Inagro, Interprovinciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt vzw, Proefstation voor de Groenteteelt

Looptijd project: 1/03/2020 – 28/02/2022

Projecttype: Demoproject Landbouw & Visserij