Het gebruik van koper in de landbouw en de fruitteelt staat sinds kort meer en meer onder druk. Daarnaast nemen de problemen van schurft bij de economisch belangrijke Conference peren de laatste jaren meer en meer toe en blijft koper nog steeds het belangrijkste middel voor de beheersing van schurft in de biologische teelt. Daarom zal in dit project nagegaan worden, mbv dosis-effectiviteitscurves, wat de minimale dosis is van koper die kan ingezet worden om een goede schurftbestrijding bij Conference peren te garanderen.

Dit project richt zich in de eerste plaats tot de biologische fruittelers in België en zal in samenwerking met hen worden uitgevoerd.  De resultaten uit dit onderzoek toonden aan dat minimaal 200-300 g koperproduct (bv. koperoxychloride) per behandeling  nodig is voor een afdoende beheersing  van schurft bij peer en dit afhankelijk van de infectiedruk in het perceel, het infectierisico op een bepaald moment en/of de vooropgestelde bewaarperiode van de vruchten.

Beheersing van schurft bij Conference met een minimale input aan koper
Beheersing van schurft bij Conference met een minimale input aan koper