Bij aardbeien en houtig kleinfruit is er een snellere omschakeling naar nieuwe rassen in vergelijking met hardfruit. Daarom is het voor de kleinfruitteler een absolute noodzaak om zo snel mogelijk de waarde van nieuwe selecties te kunnen inschatten. Een bestaande markt kan door een nieuwe teelttechniek of door een nieuw ras andere perspectieven bieden of verstoord worden. Binnen het proeftuinonderzoek worden nieuwe rassen getest binnen specifieke teeltsystemen en worden rasspecifieke kenmerken (bemesting, wortelziekten) onder de loep genomen.

Fase 1: nieuwe nummers en selecties ondergaan een snelle screening naar vroegheid, productiviteit, stevigheid, kleur, presentatie en smaak.

Fase 2: Rassen die door fase 1 van het onderzoek geraken, volgen we meer in detail op. We werken met zelf-vermeerderde planten (uitlopers uit fase 1) om een onderlinge vergelijking van de rassen mogelijk te maken. Deze rassen worden kwantitatief geëvalueerd naar vroegheid, productiviteit en sortering. Kleur, stevigheid, vruchtgrootte en brix meten we meerdere keren in het seizoen. Er gebeurt een uitvoerige beoordeling van de smaak, de presentatie en de bewaring van deze rassen. In deze stap wordt er ook gekeken naar de plaag- en ziektegevoeligheid van het ras.

Fase 3: Rassen uit fase 2 die potentieel hebben voor de markt. Via teeltoptimalisatie wordt gezocht naar de optimale plantdichtheid, plantdatum, bemesting,…

Fase 4: Aanplantingen van nieuwe rassen bij telers opvolgen.

 

Junidragers

Fase 1: Moors 59, Garda, FC 03.49.4, FC 181.5, FC 106.7, FC 181.6, CIV 115, CIV 918, CIV 237, CIV 251, CIV 292, Roxana, Dream, Deluxe, P06.11.05K, Vissers 04, Vissers 811, Vissers 817, GN 1196.15, GN 1197.12, GN 1103.

Fase 2: Figaro, Sonata, Fleurette, Jive en CIV 130

Fase 3: Malling Centenary, EM 1677

Fase 4: Voorlopig zijn er nog geen rassen in dit stadium. Malling Centenary zal in 2015 wel door verschillende telers aangeplant worden.

Referentierassen: Elsanta en Elegance

Doordragers

Fase 1: 07-96-04, 09-105b-01, Florina, Malga, Var A., Var B., P06 11 03V, FC 09-57-6, VR 10, KP06-291, KP07-205, KP07-318, EMR 612, EMR 639

Fase 2: Florentina, 07-92-10, 08-06-10, CIV 93

Fase 3: Verity, Murano en Furore

Fase 4: Voorlopig zijn er nog geen rassen in dit stadium.

Referentieras: Portola

Contact