• IPM schema Elsanta in tunnel

Telen met biologische bestrijdingsmiddelen indien nodig aangevuld met selectieve chemische middelen. Duurzaam telen met een zo laag mogelijk residu gehalte op het eindproduct. In 2015 zal er specifiek gekeken worden naar de bestrijding van luis, spint, trips en witziekte. Gangbare tunnel: Telen met het gebruik van de gangbare chemische bestrijdingsmiddelen. Zowel het economische verschil tussen beide tunnels als het verschil van het residu gehalte op het eindproduct zullen in kaart gebracht worden.

  • Bestrijding botrytis en witziekte volgens weermodel op Elsanta in tunnel

Botrytisbestrijding op basis van een weerkundig model tijdens een EVT zal vergeleken worden met een botrytisbestrijding op basis van een courant toegepast spuitschema tijdens een EVT.

  • Ziekte- en plaaggevoeligheid fase 2 rassen junidragers
  • Ziekte- en plaaggevoeligheid fase 2 rassen doordragers