• N bemestingsproef Elsanta volle grond

Op zoek gaan naar een optimale fertigatie met zo weinig mogelijk wegspoelen van nutriënten. Fertigeren op basis van wat noodzakelijk blijkt na plantsapmetingen en het opvolgen van de nitraatuitspoeling doorheen het seizoen. Het gebruik van een groenbemester na de teelt van Elsanta om het nitraatresidu in het najaar te minimaliseren. Op zoek naar de optimale N bemesting volgens het KNS systeem. Validatie van de in 2014 opgestelde KNS tabellen.