Recente onderzoeken toonden aan dat zowel de vochttoestand van de bodem als de hoeveelheid toegediende stikstof een invloed hebben op zowel smaak als bewaarkwaliteit van aardbeien geteeld in de vollegrond. Droger telen zorgt voor een betere hardheid en een hogere concentratie aan opgeloste stoffen, wat dan weer zijn invloed heeft op de smaak. De invloed van irrigatie en stikstofbemesting op de smaak en bewaarkwaliteit zijn echter nog maar zelden samen onderzocht.Over een periode van vier jaar werden er proefvelden (gangbare vollegronds teeltsystemen) aangelegd op pcfruit-pah en PCH.

Aan de hand van deze resultaten werd een richtlijnentabel opgesteld:

Aansturing van stikstof en water
  • Effect van bemesting op de aardbeikwaliteit is eerder beperkt, enkel een overmatige N bemesting werd fragmentarisch gelinkt aan een lagere vruchtstevigheid en meer drukplekken, bovendien ging ook de bewaarbaarheid van de aardbeien er op achteruit.
  • Voorraadbemesting bij een augustusplanting heeft geen meerwaarde voor de teelt. (Bij)bemesting wordt best toegediend via fertigatie.
  • Mineralisatie onder zwarte plastiek is zeer moeilijk in te schatten, hier is meer kennis noodzakelijk. Bodemstaalnames doorheen de teelt zijn momenteel de enige aangewezen manier om mineralisatie mee in rekening te brengen.
  • Hoewel het effect van Cultivar, jaar en pluktijdstip groter is, heeft over-irrigatie een negatieve invloed te hebben op de suikerconcentratie in de aardbeien.
Aansturing van stikstof en water
Aansturing van stikstof en water