Precisie, de toekomst van de fruitteelt!

Vijf Vlaamse en Nederlandse organisaties zetten de puntjes op de i van precisiefruitteelt en demonstreren de voordelen ervan.

Ze ontwikkelen een dashboard waarmee de teler perceelsinformatie kan raadplegen om plaatsspecifieke maatregelen te nemen met het oog op een maximaal resultaat bij een minimale input van hulpbronnen.

 

 

 

Precisiefruitteelt

De fruitsector in Vlaanderen en Nederland ondervindt steeds meer concurrentie vanuit het zuiden en Oost-Europa. Om de sterke positie van de fruitsector in Vlaanderen en Nederland te behouden, is een rendabiliteitsstijging vereist. Wat dit betreft wordt het meeste heil verwacht van het toepassen van precisielandbouw.

Dit houdt in dat de fruitteler elk deel van de boomgaard (eventueel tot op boomniveau) zo optimaal en efficiënt mogelijk behandelt, met het oog op een minimale input van hulpmiddelen, een maximale oogst en een kwalitatief product. Deze benadering vereist accurate en zo actueel mogelijke data uit metingen van diverse delen van de boomgaard op verschillende tijdstippen. Deze kunnen worden gegenereerd met sensoren op machines of tractoren of met remote sensing via camera’s op drones of via satellietbeelden. De sterk evoluerende technologie van camera’s en sensoren biedt vele mogelijkheden om op een betaalbare manier de fruitteelt in onze regio een competitief voordeel te bezorgen. Deze nieuwe kennis heeft echter de weg naar de praktijk nog niet gevonden, mede doordat het de teler ontbreekt aan een gebruiksvriendelijke tool waarmee hij informatie van zijn percelen kan raadplegen.

Projectdoelstelling

  1. Het project “Intelligenter Fruit Telen” heeft als doelstelling een dashboard te ontwikkelen waarmee de fruitteler kaartgegevens van zijn percelen kan raadplegen, wat hem in staat stelt om precisiefruitteelt toe te passen.
  2. Daarnaast beogen we de voordelen van precisiefruitteelt te demonstreren door de technische toepassing ervan op punt te stellen, ten eerste op proefpercelen en daarna bij pilootbedrijven in Vlaanderen en Nederland, in combinatie met een analyse van de meerwaarde/terugverdientijd voor de fruitteler.
  3. Een derde doelstelling is aan te tonen dat het toepassen van precisiefruitteelt effectief resulteert in een meer efficiënt gebruik van verschillende hulpbronnen zoals water en meststoffen. Hiervoor zal precisiefruitteelt getest worden binnen 3 thema’s: 

                                      - het optimaal bewerken van de bodem 

                                      - het opvolgen van een optimale gewasontwikkeling 

                                      - het opvolgen van de oogst.

Voor elk thema worden verschillende parameters gedetailleerd gemonitord en in kaart gebracht door het gebruik van diverse sensoren en remote sensing, op basis waarvan aanpassingen aan het perceelbeheer worden doorgevoerd. Door de aanpassingen in beheer te vergelijken met de groei van pas geplante bomen en de opbrengst en kwaliteit van het geteelde fruit, zal blijken welke data relevant zijn m.b.t. precisiefruitteelt. De relevante parameters zullen weerhouden worden voor integratie in het dashboard waarmee de fruitteler kaartgegevens van zijn percelen kan raadplegen.

Duur

01/01/2018 – 31/12/2020

Financiering

Het project “Intelligenter Fruit Telen” wordt gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, en provincie Limburg.

Partners

pcfruit vzw, ZLTO, VITO NV, Boomkwekerij Fleuren BV en Crossroad communications NV

Contact

Joke Vandermaesen

Joke.vandermaesen@pcfruit.be