Vaak hebben bedrijven zich gespecialiseerd in 1 of 2 teelten. Maar nu is er opnieuw een vraag naar uitbreiding van het aanbod. Enerzijds is deze vraag ingegeven door economische redenen (spreiding van arbeid en risico) en anderzijds door de wijzingen in het klimaat. Op dit ogenblik is er interesse in abrikozen, pruimen en noten. Rassenkeuze is hierbij de eerste stap die genomen moet worden. Voor de 3 fruitsoorten werden 3 bomen/struiken per ras aangeplant, zodat kan nagegaan worden of de gekozen rassen geschikt zijn voor onze klimatologische omstandigheden.

Voor abrikozen zoeken we vooral naar rassen met een laat pluktijdstip (augustus), zodat er geen overlapping is met de ingevoerde abrikozen van Zuiderse landen. 

Bij pruimen vraagt de handel vooral dikvruchtige rassen. Een mogelijke piste hier zijn de Japanse kruisingen.

Met noten duurt het zeer lang voor de bomen/struiken in productie komen. Vroege productieve rassen zouden een pluspunt zijn. Maar ook hier is de grootte en de smaak belangrijk. Er wordt zowel gekeken naar okkernoten als naar hazelnoten.

In het kader van het demoproject “Diversifiëren is anticiperen” trachten we telers te begeleiden in de opstart, gedeeltelijke omschakeling of uitbreiding van hun bedrijf naar abrikozen of pruimen. Deze nicheteelten worden gedemonstreerd en beschreven in teeltgidsen, op die manier kan een teler op voorhand beter inschatten welke nieuwe teelten hij mogelijk acht binnen zijn bedrijfsvoering. Het is de bedoeling dat deze gidsen zo worden opgesteld dat niet alleen de meer ervaren telers hiermee aan de slag kunnen gaan, maar dat ook een startende teler/nieuwe ondernemer deze kan gebruiken als leidraad.

Contact