Vaak hebben bedrijven zich gespecialiseerd in 1 of 2 teelten. Maar nu is er opnieuw een vraag naar uitbreiding van het aanbod. Enerzijds is deze vraag ingegeven door economische redenen (spreiding van arbeid en risico) en anderzijds door de wijzingen in het klimaat. Op dit ogenblik is er interesse in abrikozen, pruimen en noten. Rassenkeuze is hierbij de eerste stap die genomen moet worden. Op pcfruit plantten we voor de 3 fruitsoorten eerste bomen/struiken aan, zodat we kunnen nagaan of de gekozen rassen geschikt zijn voor onze klimatologische omstandigheden.

Voor abrikozen zoeken we vooral naar rassen met een laat pluktijdstip (augustus), zodat er geen overlapping is met de ingevoerde abrikozen van Zuiderse landen.

Bij pruimen vraagt de handel vooral dikvruchtige rassen. Een mogelijke piste hier zijn de Japanse kruisingen.

Met noten duurt het zeer lang voor de bomen/struiken in productie komen. Vroeg productieve rassen zouden een pluspunt zijn. Maar ook hier is de grootte en de smaak belangrijk. Er wordt zowel gekeken naar okkernoten als naar hazelnoten.

Contact