Agrolink Vlaanderen is op zoek naar een halftijdse medewerker, een personal assistant, met tewerkstelling in Merelbeke. Meer weten over de vacature.

Agrolink Vlaanderen is een samenwerkingsplatform tussen 18 kennisinstellingen, waaronder pcfruit, in Vlaanderen. Via Agrolink Vlaanderen stellen de betrokken instituten al hun expertise en infrastructuur als één geheel ter beschikking aan ondernemingen actief in de agrosector, en beleidsinstellingen betrokken bij landbouwkundig onderzoek. Meer info: www.agrolink-vlaanderen.be.

Voor info over deze functie kan je terecht bij Sylvia Burssens, coördinator Agrolink, via tel. 09-272 25 03 of .