Wil je de voedingstoestand van je fruitbomen en de uitgevoerde bemesting evalueren? Laat een bladanalyse uitvoeren, zodat je eventueel nog kan bijsturen indien dit nodig blijkt.

Welk fruit?

Appel, peer, kers, kriek, pruim, kleinfruit, druiven, vollegrond- en substraatteelt van aardbeien

Waarom een bladanalyse nemen?

Aan de hand van vroege analyses, kan je tijdens het groeiseizoen nog bijsturen met bemesting, fertigatie of bladvoeding.

De standaard bladanalyse in juli en augustus dient als basis voor het bemestingsadvies voor het volgende jaar.

Wanneer bladanalyse doen?

Op elk moment - van einde bloei tot aan de oogst - kan je een bladstaal nemen onmiddellijk na de bloei van de rozetbladeren rond de bloemclusters, nadien van de bladeren van het eenjarige langlot.

Hoe een bladstaal nemen?

Pitfruit: Je neemt, willekeurig over het perceel verspreid, een 60-tal bladeren met steel in het midden van de groeiende scheuten bij appel en de oudste bladeren ( 3° à 5° blad vanaf de basis) van de groeiende scheuten bij peer.

Steenfruit: bladeren in het midden van de groeiende scheuten

Druiven: vanaf einde bloei ± 30 bladeren met steel nemen tegenover de gevormde tros.

Aardbei: vanaf einde bloei ± 40 volledig ontwikkelde bladeren nemen (trifolium) in het midden van de planten willekeurig over het perceel verspreid.

Rode-, zwarte-, witte- en stekelbes: vanaf einde bloei ± 40 volledig ontwikkelde bladeren met steel nemen op het verlengde van de vruchtdragende scheuten willekeurig over het perceel verspreid.

Framboos en braambes: vanaf einde bloei ± 40 volledig ontwikkelde bladeren met steel nemen in het midden van de vruchtdragende scheuten willekeurig over het perceel verspreid.

Blauw bes: vanaf einde bloei ± 80 volledig ontwikkelde bladeren met steel nemen op de vruchtdragende scheuten willekeurig over het perceel verspreid.

Staalname van een bladmonster

Een bladstaal heeft steeds betrekking op één bepaald perceel en op één bepaalde variëteit.

Prijs en analyseresultaten?

Voor pitfruit en steenfruit

76,20 euro + 6% BTW voor leden pcfruit en 101,40 euro + 6% BTW voor niet-leden.

Voor deze prijs ontvang  je de analyseresultaten van de hoofdelementen N, P, K, Ca, Mg en de sporenelementen Zn, Cu, Mn, Fe en B. De analyseresultaten worden binnen de 7 à 10 werkdagen (afhankelijk van het tijdstip van aanlevering) samen met het advies verstuurd per mail of post. Het bemestingsadvies volgt in de winterperiode, indien we ook beschikken over de bodemanalyse van de betreffende percelen.

 

Voor druiven, aardbei en houtig kleinfruit

72,15 euro + 6% BTW voor leden pcfruit en 96,15 euro + 6% BTW voor niet-leden.

Voor deze prijs ontvang je de analyseresultaten van de hoofdelementen N, P, K, Ca, Mg, S en de sporenele­menten Zn, Cu, Mn, Fe, B en Mo. Staal binnenbrengen maandag vóór 11 uur, resultaat binnen de 48 uur per mail zonder advies.

 

Voor zeer dringende analyses

Vooral bij substraat- en containerteelten waar men vlug kan bijsturen via de voedingsoplossing, kan je de stalen binnenbrengen van maandag tot donderdag vóór 11 uur en heb je binnen de 36/48 uur resultaat. Kostprijs voor de eerste analyse: 146,00 euro + 6% BTW voor leden pcfruit en 194,75 euro + 6% BTW voor niet-leden. Voor alle volgende analyses, op hetzelfde tijdstip, is het de normale prijs.

Hoe aanvragen?

Indien je een bladanalyse wil laten uitvoeren, contacteer ons en we sturen je het nodige (zakjes, etiketten, invulformulieren, briefomslag) voor de staalname.

Contactpersoon

Stephan Vandenwijngaert of David Everaerts

pcf.bva@pcfruit.be of +32 11 69 71 14