Fenologische modellen voor Perenbladvlo, Oorworm en Fluweelmijt

Deze app toont de fenologie van perenbladvlo en enkele nuttigen doorheen het jaar op basis van de meest recente weersgegevens. Fenologie is de studie van het verband tussen jaarlijks terugkerende biologische verschijnselen en het klimaat. De modellen die hier gebruikt worden, tonen de timing van ontwikkeling van de verschillende levensstadia in een populatie, maar zeggen dus niets over de populatiegrootte van de desbetreffende soorten.

Voor welk fruit ?

Peer

Appel

Voor wie?

De modellen kunnen geraadpleegd worden met het oog op een optimale timing van bespuitingen tegen perenbladvlo. Dit is dus interessant voor voorlichters/adviseurs, maar zeker ook voor fruittelers zelf. Deze app is gratis voor klanten van onze adviesdienst ST@F. De prijs voor leden van pcfruit vzw bedraagt 90 euro, voor niet-leden van pcfruit bedraagt de prijs 180 euro.

Toegang krijgen

Je kan hier je toegang (gebruikersnaam+paswoord) aanvragen.

Het model

Klik hier om in te loggen op het perenbladvlomodel.

Info

Tim Belien, afdeling Zoölogie, , tel. +32 11 - 69 70 80

met steun van: