Herken je dit?

Wat is nu weer de wettelijk toegelaten dosis voor dit gewasbeschermingsmiddel?
Was het  1,2 of 1,8 kg in de tank?
Mag ik dit perceel vandaag wel of niet bespuiten?
Oei morgen controle! Dat wordt een avond papierwerk.
Hoeveel zou dit perceel eigenlijk opbrengen?

De webtoepassing 'EVATM - Eindelijk Vereenvoudigde Administratie’ maakt je dagelijkse werk als fruitteler een pak eenvoudiger. Zo houdt EVATM je op de hoogte van de laatste regelgeving over gewasbeschermingsmiddelen, berekent spuithoeveelheden, bezorgt je snel een rapport bij controle, laat oogstregistraties doorgeven van op het veld, houdt de bemestingsregistratie bij, bezorgt je de nodige rapporten voor het kunstmeststofregister, helpt je bij het voorraadbeheer ... Deze slimme app voor telers van pit- en steenfruit, houtig kleinfruit, aardbeien en druiven is bruikbaar op smartphone, tablet of pc. 

Wat doet de EVA-app?

Eenmalig geef je als fruitteler percelen, fruitsoorten en andere gegevens in. Nadien doet EVATM het grote werk:

Zo berekent de EVATM-app - rekening houdend met de recentste regelgeving en technische knowhow van pcfruit- de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die je nodig hebt om bijvoorbeeld al je Jonagold-appels te behandelen. Tegelijk zie je belangrijke informatie met betrekking tot het middel, bijvoorbeeld als de werking afhankelijk is van de temperatuur… Dus gedaan met rekenen en minder  optimale behandelingen.

Via EVATM kan je eenvoudig plannen en opdrachten aan medewerkers bezorgen. In zo’n schema zie je: de te behandelen percelen, wie heeft wat gedaan, welke machine kan worden gebruikt… Deze info is ook beschikbaar op smartphone, zodat de teler elk ogenblik kan volgen welke opdracht uitgevoerd is. Dus gedaan met uitgebreide briefings aan medewerkers wat waar te spuiten of lijstjes opmaken voor zichzelf die weer verloren kunnen gaan.

Krijg je een controle? Je drukt zeer snel een kant-en-klaar en overzichtelijk rapport van de bespuitingen af of stuurt het online door. Dus gedaan met het opzoeken van gegevens en het voorbereiden van het papierwerk voor een controle.

Ook rapporten maken voor de afzetorganisatie kan in een handomdraai. Dus gedaan met het telkens opnieuw invoeren van dezelfde gegevens.

De app vult ook je geheugen aan, bijvoorbeeld waar en wanneer je  een bepaald schadebeeld opmerkte. Nadien kan je vlot de nodige behandelingen juist positioneren en het effect van behandelingen evalueren.

Je kan per perceel eenvoudig registreren hoeveel gevulde paloxen er naar welke koelcel vertrekken na de pluk. Het telwerk doet EVATM. Ze geeft ook snel een evaluatie van de opbrengst per perceel, per fruitras, per teelt…

Ook houdt de app bij elke bemesting de hoeveelheden stikstof en fosfor per perceel bij, zodat je eenvoudig kan aflezen welke bemesting je nog kan uitvoeren met respect voor het milieu en de wettelijke bepalingen. Daarnaast wordt een rapport gemaakt dat noodzakelijk is voor de verplichte aangifte van het kunstmeststofregister. Door middel van registratie van spuitopdrachten, kan de stock ook automatisch berekend worden. 

Voor en door de fruitteler

Deze app kwam tot stand met de actieve medewerking van een tiental fruittelers. Zij stelden prioriteiten en beoordeelden het gebruiksgemak.

Financiële steun

EVATM werd ontwikkeld als deel van het SALK(Strategisch Actieplan Limburg in het Kwadraat)-project ‘Innovatie’ waar door de Vlaamse Overheid en de Provincie Limburg 1.200.000 euro werd vrijgemaakt voor de periode 2014-2018 om het innovatie-potentieel van de fruitteelt  te versterken.

Uiteraard staat de ontwikkeling nooit stil. Verdere uitbreidingen of modules worden deels gefinancierd in verscheidene projecten. Na vijf jaar was het ook noodzakelijk om de opbouw van de app te wijzigen om klaar te zijn voor nieuwe toekomstige uitdagingen. Daarvoorvoor kregen we steun van VLIF. 

Verdere uitbreidingen

Deze app bevat tal van voordelen. Tegelijk is met deze toepassing de basis gelegd voor verdere uitbreidingen en ontwikkelingen. In de app is nu al  een schat aan informatie voorhanden waarop nieuwe modules zullen gebouwd worden, maar wordt later nog uitgebreid als meer en nieuwe data via sensoren voor de teler beschikbaar komen. Deze app is alleszins een mooie start om fruittelers de kans te geven om meer tijd in fruit te steken en minder in administratie. En om op een innovatieve manier aan fruitteelt te doen.

Folder EVA(TM)

En wordt momenteel een nieuwe folder opgemaakt, die binnenkort hier terug beschikbaar is. 

Info- & Opleidingssessies

Regelmatig worden er info- en opleidingssesies EVATM georganiseerd.

Wil je via e-mail op de hoogte blijven van data voor info- en opleidingssessies EVATM? Laat je gegevens achter via pcfruit@pcfruit.be.

 

EVA-gebruikers kunnen zich momenteel inschrijven voor een opleiding omtrent de vernieuwingen in EVA. Klik op één van onderstaande data en vul je gegevens in om in te schrijven. 

Prijs

180 € excl. BTW voor leden pcfruit vzw

240 € excl. BTW voor niet-leden pcfruit vzw

Deze prijs is voor 1 licentie jaar. De licentie moet jaarlijks hernieuwd worden.

Helpdesk & Teamviewer

Helpdesk

011/69.70.80 of buiten de kantooruren

Teamviewer

Klik op de downloadlink om Teamviewer te kunnen starten.

Download TeamViewer

Klik vervolgens op uitvoeren.

Bij de vraag of de wijzigingen in het programma toegestaan worden, moet je op ja klikken.

Nu opent TeamViewer en krijg je een id en wachtwoord. Hiermee kunnen we aan de slag.

Meer info

Kris Ruysen, projectleider EVATM-app, , tel. 011 69 70 80