De laatste decennia is het fruitteeltareaal in Vlaanderen enorm toegenomen. Dat is nodig om een fruitbedrijf economisch leefbaar te houden. Die toename in hectare leidt tot een daling in de tijd per hectare/perceel die de teler in zijn teelt kan investeren. Momenteel is fruitteelt al gedeeltelijk gemechaniseerd, maar te veel telers zijn nog afhankelijk van seizoenarbeiders om handmatig te snoeien, te dunnen, bespuitingen uit te voeren en te plukken.

Automatisering van die handmatige teeltbewerkingen kan enerzijds een oplossing bieden voor de hogere werklast en beperkte tijd per hectare en anderzijds de zoektocht naar én afhankelijkheid van buitenlandse seizoenarbeiders drastisch verlagen. Voorlopig heeft de hoogdringende automatisatie zijn ware potentieel in de land- en tuinbouw (en meer specifiek de fruitteeltsector) nog niet bereikt. Dat komt doordat de huidige automatisering voornamelijk ontwikkeld werd voor indoortoepassingen en eerder gekende omgeving.

Het CIMAT – project (Catalyst for Innovative Mechatronics in Agricultural Technology) probeert op dat probleem een antwoord op te vinden.

Context: Traditioneel gaan schaalvergroting en mechanisering hand in hand. Maar die strategie biedt geen oplossing voor kleinere land- en tuinbouwbedrijven die zich richten op de bio-teelt of op specifieke nicheteelten zoals groente, (klein)fruit of bomen. Al die bedrijven zijn vragende partij voor multifunctionele machines, inzetbaar bij diverse landbouwtaken en in verschillende teelten. Kortom, kleine machines die de teelt duurzamer maken.

Doelstelling: Het CIMAT-project bundelt de krachten van Vlaamse en Nederlandse partners. Samen verkennen ze de mogelijkheden van een autonoom werktuig met modulaire gereedschappen voor uiteenlopende taken. We creëren als het ware een basis, een zelfrijdende, elektrisch aangedreven robot, waarop verschillende gereedschappen gemonteerd worden voor de uitvoering van diverse teeltbewerkingen. Gedurende de projectlooptijd wordt de robot verder geoptimaliseerd.

Als fruitteler is jouw mening voor dit project van levensbelang. We komen dus graag te weten wat jouw noden zijn en waar je de hulp van automatisering in teeltbewerkingen het best kan gebruiken. Door de korte enquête (5-10 min) in te vullen, geef je ons een kijk in de toekomst van (de gewenste) automatisatie op jouw fruitbedrijf.

Bedankt voor je inbreng!

Contactpersonen voor dit project: 

Meerdere keuzes zijn mogelijk.