Er is een structureel tekort aan biologisch pitfruit voor de industrie. Dit biedt kansen voor telers die willen inspelen op deze marktvraag. Hetzij gangbare telers die wensen om te schakelen, hetzij bestaande bio telers, of land- en tuinbouwers die hiermee als nieuwe bedrijfstak aan de slag willen. Omdat de kennis over de teeltwijze en de rendabiliteit ervan onduidelijk is, werd de opdracht gegeven aan adviesbureau Delphy om een studie uit te voeren. Op 8 maart worden de resultaten hiervan voorgesteld aan jullie: rendabiliteit en bedrijfseconomische aspecten, teeltsystemen, omschakeling, oogst- en bewaarmogelijkheden, marktvraag en –eisen. Een organisatie van ‘Bio zoekt Boer’ en ‘Bio zoekt Keten’.

Programma

13.00: Ontvangst

13.15: Intro

13.30: Toelichting resultaten (Gerjan Brouwer & Adri Streef)

15.15: Pauze

15.30: Marktvraag in beeld (Belgische Fruitveiling, Pajottenlander)

16.00: Vraag & antwoord

17.00: Napraten bij een hapje en drankje

Locatie

Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 5, 3511 Hasselt

Inschrijven en info

Inschrijven voor 3 maart via diana.goris@biozoektboer.be  

Vragen? Sander.van.haver@biozoektboer.be of tel. 0470-26 66 60