In het kader van het LEADER Project Drift zijn we op zoek naar 10 pilootbedrijven die hun ervaringen met driftreducerende doppen wensen te delen met de sector gedurende spuitseizoen 2017/18/19. Wij begeleiden je bedrijf door een set doppen ter beschikking te stellen, advies te geven omtrent het gebruik van driftreducerende doppen en de spuitmachine optimaal af te stellen. Wij gaan ervan uit dat je bereid bent ons inzage te geven in welke teelten je met welke middelen en spuitparameters behandelde. Voorts wensen wij dat je ons op de hoogte zal houden van eventuele problemen en bereid bent om deel te nemen aan demonstratie-activiteiten.

Interesse?

Kris.Ruysen@pcfruit.be, tel. 011-69 71 34.